Giới thiệu

Khái quát về hợp đồng chuyển giao công nghệ : khái niệm, đối tượng, phương thức và hình thức chuyển giao công nghệ.

Khái quát về hợp đồng chuyển giao công nghệ
Khái quát về hợp đồng chuyển giao công nghệ

Khái niệm:

 • Theo điều 03 Luật chuyển giao công nghệ năm 2006:
  • Công nghệ là giải pháp, quy trình và bí quyết kỹ thuật có kèm hoặc không được kèm công cụ, phương tiện dùng để biến đổi các nguồn lực thành sản phẩm.
  • Chuyển giao công nghệ là việc chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng một phần hoặc toàn bộ quy trình công nghệ từ ‘bên có quyền chuyển giao công nghệ’ sang ‘bên nhận công nghệ’.
 • Chuyển giao quyền sở hữu công nghệ là chủ sở hữu công nghệ chuyển giao toàn bộ quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt công nghệ cho cá nhân, tổ chức khác theo quy định tại Điều 18 của Luật CGCN.

Trường hợp công nghệ là đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thì việc chuyển giao quyền sở hữu công nghệ phải được tiến hành thực hiện cùng với việc chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp theo đúng quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

 • Chuyển giao quyền sử dụng công nghệ là việc làm mà tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 8 Luật CGCN cho phép mọi tổ chức, cá nhân khác sử dụng công nghệ theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 17 & Điều 18 của Luật CGCN.

Trường hợp công nghệ chính là đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thì việc chuyển giao quyền sử dụng công nghệ phải được tiến hành thực hiện cùng với việc chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp theo đúng quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Phạm vi quyền chuyển giao công nghệ

 • Theo điều 08 Luật chuyển giao công nghệ năm 2006:
 • Chủ sở hữu công nghệ có quyền được chuyển giao quyền sở hữu và quyền sử dụng công nghệ.
 • Tổ chức, cá nhân được chủ sở hữu công nghệ cho phép chuyển giao quyền sử dụng công nghệ có quyền chuyển giao quyền sử dụng công nghệ đó.
 • Tổ chức, cá nhân có công nghệ là đối tượng được sở hữu công nghiệp nhưng đã hết thời hạn bảo hộ hay không được bảo hộ tại Việt Nam thì có quyền chuyển giao quyền sử dụng công nghệ đó.

Đối tượng công nghệ được chuyển giao

Theo điều 07 Luật chuyển giao công nghệ năm 2006:

 • Đối tượng công nghệ được chuyển giao là 1 phần hoặc toàn bộ công nghệ sau đây:
  1. Bí quyết kỹ thuật;
  2. Kiến thức kỹ thuật về công nghệ được phép chuyển giao dưới dạng quy trình công nghệ, phương án công nghệ, giải pháp kỹ thuật, công thức, thông số kỹ thuật, sơ đồ, bản vẽ kỹ thuật, chương trình máy tính và thông tin dữ liệu;
  3. Giải pháp hợp lý hoá sản xuất và đổi mới công nghệ.
 • Đối tượng công nghệ được chuyển giao có thể gắn hay không gắn với đối tượng sở hữu công nghiệp.

Hình thức chuyển giao công nghệ

Theo điều 12 Luật chuyển giao công nghệ năm 2006:

Việc chuyển giao công nghệ được thực hiện thông qua những hình thức sau đây:

 • Hợp đồng chuyển giao công nghệ độc lập
 • Phần chuyển giao công nghệ trong các dự án hoặc hợp đồng sau đây:
  1. Dự án đầu tư;
  2. Hợp đồng nhượng quyền thương mại;
  3. Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp;
  4. Hợp đồng mua bán máy móc và thiết bị kèm theo chuyển giao công nghệ;
 • Hình thức chuyển giao công nghệ khác theo quy định của pháp luật.

Phương thức chuyển giao công nghệ

Theo điều 18 Luật chuyển giao công nghệ năm 2006:

 1. Chuyển giao tài liệu về công nghệ.
 2. Đào tạo cho bên nhận công nghệ nắm vững, làm chủ công nghệ theo thời hạn có quy định trong hợp đồng chuyển giao công nghệ.
 3. Cử chuyên gia tư vấn kỹ thuật cho những bên nhận công nghệ đưa công nghệ vào sản xuất với chất lượng công nghệ và chất lượng sản phẩm đạt được các chỉ tiêu và tiến độ quy định trong hợp đồng chuyển giao công nghệ.
 4. Phương thức chuyển giao khác do các bên tự thỏa thuận.

Nếu bạn cần hỗ trợ hay có nhu cầu được sử dụng công nghệ sản xuất tại IFOOD xin vui lòng liên hệ Hotline 0942 661 626 ( Mrs.Hạnh ). IFOOD đơn vị tư vấn và chuyển giao công nghệ sản xuất ngành thực phẩm theo nhu cầu khách hàng, thị hiếu của thị trường; Là đối tác của hàng nghìn công ty lớn nhỏ trên cả nước.

>>> Bạn đang xem bài viết: “Khái quát về hợp đồng chuyển giao công nghệ” tại website ifoodvietnam.com

Facebook
Twitter
LinkedIn