Dịch vụ gia công thực phẩm của IFood Việt Nam được ra đời để phục vụ các doanh nghiệp có nhu cầu trong việc sản xuất thực phẩm một cách chuyên nghiệp, giảm thiểu chi phí đồng thời tăng cường hiệu suất làm việc ở mức tối đa.

CÁC THỰC PHẨM IFOOD GIA CÔNG SẢN XUẤT