Nhân viên Graphic Design

IFood Việt Nam tuyển dụng nhân viên thiết kế đồ họa có khả năng lên ý tưởng, thiết kế chỉnh sửa hình ảnh, quay dựng video cơ bản .

Nhân viên Sale Admin

IFood Việt Nam tuyển dụng vị trí Sale Admin từ 1 năm kinh nghiệm, có khả năng xử lý hồ sơ và lên kế hoạch bán hàng với mức lương hấp dẫn.

Nhân viên Lập trình web WordPress

IFood Việt Nam tuyển dụng Nhân viên lập trình web WordPress có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên, tư duy thẩm mỹ tốt với mức thu nhập hấp dẫn.

Nhân viên SEO – SEO Executive

IFood Việt Nam tuyển dụng Nhân viên SEO với mức thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh, có nhiều cơ hội phát triển trong ngành thực phẩm.

Nhân viên Kinh doanh

Công ty IFood Việt Nam tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm, làm việc với khách hàng và nhà phân phối.

Nhân viên Kế toán

IFood Việt Nam tuyển dụng Nhân viên kế toán nội bộ có từ 1 năm kinh nghiệm với mức thu nhập cạnh tranh, lương thưởng hấp dẫn.