Bể-khuấy-trộn-1

Bể Khuấy Trộn

Bể khuấy trộn (Mixing Tank) có thể được sử dụng phổ biến nhất trong các loại bể, sắp xếp lại, bể chứa vật liệu pha

Chi tiết »

Thiết Bị Lên Men

Giới thiệu thiết bị Bồn lên men (Fermentation tank) là thiết bị để trộn cơ khí và fer-việc triển của vật liệu. Các thiết bị thông

Chi tiết »