Bể Khuấy Trộn

Bể khuấy trộn (Mixing Tank) có thể được sử dụng phổ biến nhất trong các loại bể, sắp xếp lại, bể chứa vật liệu pha

Bể Giải Nhiệt Và Gia Nhiệt

Bể giải nhiệt và gia nhiệt (Cooling And Heating Tank) là một dạng bể chứa được ứng dụng sử dụng cho thùng vật liệu pha

Thiết Bị Lên Men

Giới thiệu thiết bị Bồn lên men (Fermentation tank) là thiết bị để trộn cơ khí và fer-việc triển của vật liệu. Các thiết bị thông

Máy Sấy Bột Dạng Tháp

Giới thiệu thiết bị Máy sấy bột dạng tháp gồm một tháp sấy phun, hệ thống sấy tầng sôi, sàng rung, máy thổi khí, bộ lọc

Máy Rút Màng Co

Giới thiệu thiết bị Máy rút màng co là thiết bị nằm trong danh mục thiết bị đóng gói, được sử dụng để bọc một