Sầu Riêng sớm vụ được giá

Sầu Riêng sớm vụ được giá

Giá thu mua đối với sầu riêng đẹp tại HTX Sầu Riêng Ngũ Hiệp (Cai Lậy, Tiền Giang) đối với sầu riêng Ri-6 là 85.000 đồng/kg, Monthong là 85.000 đồng/kg, Chuồng Bò là 98.000 đồng/kg.

27

Thu mua sầu riêng tại HTX Sầu Riêng Ngũ Hiệp

Ông Huỳnh Tấn Lộc, Giám đốc HTX cho biết, mỗi ngày HTX thu mua được khoảng 2 tấn, hiện sản lượng rất ít, nhiều vựa phải đóng cửa chờ vô vụ. Hiện tại giá sầu riêng vẫn ở mức cao, vụ thuận còn khoảng 2 tháng nữa mới đến.

Theo Nongnghiep.vn

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.