Công nghệ là một trong bốn trụ cột phát triển kinh tế của đất nước cùng với vốn, tài nguyên và lao động. Không ai có thể phủ nhận được tầm quan trọng của đổi mới công nghệ trong phát triển kinh tế, nhưng áp dụng được những thành tựu khoa học công nghệ trong công nghiệp vẫn luôn là một bài toán khó với nhiều nước trên thế giới.

Chuyển giao công nghệ hiện đang là một đề tài nóng, nó mở ra nhiều cơ hội cho các nước đang phát triển, các nước có công nghệ kém phát triển. Chuyển giao công nghệ có thể giúp một nước tăng năng suất, đổi mới, phát triển kinh tế xã hội và bắt kịp với các nước khác trên thế giới.

Infographic dưới đây trình bày chi tiết những cơ hội và thách thức cũng như cách thức chuyển giao công nghệ hiệu quả.

Bạn có thể quan tâm