Nghị định 15/2018/NĐ-CP thay thế nghị định 38/2012/NĐ-CP

nghị định 15/2018/NĐ-CP

Nghị định 15/2018/NĐ-CP thay thế nghị định 38/2012/NĐ-CP

Ngày 02/02/2018, Chính phủ kí ban hành Nghị định 15/2018/NĐ-CP và có hiệu lực ngay. Theo nhiều chuyên gia và doanh nghiệp thì nghị định 15/2018/NĐ-CP được xem là cuộc cách mạng trong thủ tục hành chính ngành thực phẩm Việt Nam, đem lại niềm vui cho nhiều doanh nghiệp trong ngành. Theo nghị định sẽ cắt giảm nhiều thủ tục đăng ký, công bố, kiểm tra chuyên ngành về thực phẩm, chuyển từ tiền kiểm tra sang hậu kiểm, nhằm tạo hành lang thông thoáng và điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp. Chi tiết nghị định tham khảo cụ thể như sau:
[tnc-pdf-viewer-iframe file=”https://ifoodvietnam.com/wp-content/uploads/2018/03/Nghị-định-15-2018-NĐ-CP.docx.pdf” width=”100%” height=”800px” download=”true” print=”true” fullscreen=”true” share=”true” zoom=”true” open=”true” pagenav=”true” logo=”true” find=”true” language=”en-US” page=”” default_zoom=”auto” pagemode=””]

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.