Dự án chuyển giao công nghệ và lắp đặt dây chuyền sản xuất trái cây sấy dẻo thương hiệu IFOOD

2021-03-03T10:59:14+07:00
Dự án chuyển giao công nghệ và lắp đặt dây chuyền sản xuất trái cây sấy dẻo thương hiệu IFOOD2021-03-03T10:59:14+07:00

Tư vấn và chuyển giao công nghệ sản xuất bột Trà Đào hòa tan tại Bình Dương

2021-02-24T12:02:44+07:00
Tư vấn và chuyển giao công nghệ sản xuất bột Trà Đào hòa tan tại Bình Dương2021-02-24T12:02:44+07:00

Xây dựng nhà máy – lắp đặt dây chuyền sản xuất nhà máy sản xuất Sữa thực vật Biolla

2021-04-07T14:17:04+07:00
Xây dựng nhà máy – lắp đặt dây chuyền sản xuất nhà máy sản xuất Sữa thực vật Biolla2021-04-07T14:17:04+07:00

Xây dựng nhà máy – lắp đặt dây chuyền và chuyển giao công nghệ sản xuất sữa bột tại Hà Nội

2021-02-24T08:59:57+07:00
Xây dựng nhà máy – lắp đặt dây chuyền và chuyển giao công nghệ sản xuất sữa bột tại Hà Nội2021-02-24T08:59:57+07:00
Go to Top