Sản phẩm nước nước giải khát có gas nằm trong nhóm sản phẩm đồ uống không cồn bắt buộc phải đạt tiêu chuẩn đã được quy định sẵn trong QCVN 6-2:2010/BYT.

Nhằm đảm bảo thực hiện yêu cầu trên, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 nêu rõ: Các loại thực phẩm thường doanh nghiệp phải tiến hành tự công bố trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

Công bố tiêu chuẩn chất lượng nước giải khát có gas

Yêu cầu của sản phẩm nước giải khát có gas là phải bảo đảm chất lượng, bảo đảm an tòan vệ sinh thực phẩm theo yêu cầu của Bộ Y Tế

Để giảm bớt những khó khăn cho doanh nghiệp khi công bố chất lượng nước gải khát có gas Công ty FOSI đề xuất quy trình chuẩn công bố chất lượng như sau:

Qui trình làm việc tại IFOOD

 • Tư vấn miễn phí cho doanh nghiệp các vấn đề liên quan đến hoạt động công bố tiêu chuẩn chất lượng nước giải khát có gas.
 • Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của doanh nghiệp.
 • Tư vấn, tối ưu các chỉ tiêu kiểm nghiệm nước giải khát có gas để giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và nhanh chóng nhận kết quả kiểm nghiệm nhưng vẫn đảm bảo đúng theo QCVN 6-2:2010/BYT.
 • Soạn hồ sơ công bố sản phẩm theo form mẫu chuẩn của công ty và nộp tại Sở Y Tế.
 • Thay doanh nghiệp theo dõi bản công bố sản phẩm trên Sở Y Tế.
 • Thay doanh nghiệp nhận bản công bố tiêu chuẩn chất lượng nước giải khát có gas tại Sở và bàn giao cho doanh nghiệp ngay khi hoàn tất.

Căn cứ :

 • Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều luật an toàn thực phẩm.
 • Thông tư 19/2012/TT-BYT Hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng nước giải khát có gas theo qui định bao gồm:

 1. Bản tư công bố nước giải khát có gas
 2. Bản thông tin chi tiết về sản phẩm
 3. Kết quả kiểm nghiệm trong vòng 12 tháng có đủ chỉ tiêu theo quy định
 4. Kế hoạch giám sát định kỳ
 5. Kế hoạch kiểm soát chất lượng
 6. Mẫu nhãn sản phẩm
 7. Mẫu sản phẩm hoàn chỉnh
 8. Giấy đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh thực phẩm hoặc chứng nhận pháp nhân đối với tổ chức, cá nhân
 9. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với đối tượng phải cấp)
 10. Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương – nếu có

Để hoàn tất thủ tục, doanh nghiệp chỉ cần cung cấp:

 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất và đóng gói
 • Giấy đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh nước giải khát có gas
 • Mẫu và nhãn sản phẩm

Hồ sơ nộp tại:

 • Chi Cục  An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y Tế)

Thời gian hoàn thành

 • Đảm bảo thời gian hoàn thành nhanh nhất chỉ từ 10 đến 15 ngày làm việc (Nhiều trường hợp có thể sớm hơn)

Liên hệ ngay tới số  để được tư vấn hướng dẫn thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng nước giải khát có gas trong nước hoàn toàn miển phí dành cho doanh nghiệp.

Facebook
Twitter
LinkedIn