/Tuyển dụng

Nhân viên văn thư – Giao nhận hồ sơ

Hạn nộp hồ sơ: 02.05.2018  – 02.07.2018

By |Categories: Tuyển dụng|

Nhân viên kinh doanh

Hạn nộp hồ sơ: 02.05.2018  – 02.07.2018

By |Categories: Tuyển dụng|

Nhân viên R & D

Hạn nộp hồ sơ: 02/05/2018 - 02/07/2018

By |Categories: Tuyển dụng|

Kế toán sản xuất

Hạn nộp hồ sơ: 01.011.2017  – 30.11.2017

By |Categories: Tuyển dụng|

Kỹ sư máy và thiết bị

Hạn nộp hồ sơ: 02.05.2018  – 02.07.2018

By |Categories: Tuyển dụng|

Nhân Viên Sản Xuất

Hạn nộp hồ sơ: 02.05.2018  – 02.007.2018

By |Categories: Tuyển dụng|

Nhân Viên Kế Toán

Hạn nộp hồ sơ: 02.05.2018  – 02.07.2018

By |Categories: Tuyển dụng|

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC

Hạn nộp hồ sơ: 02.05.2018  – 02.07.2018

By |Categories: Tuyển dụng|
error: Nội dung được bảo vệ !!