/Tuyển dụng

Nhân viên SEO & Marketing

Hạn nộp hồ sơ: 01.011.2017  – 30.11.2017

By |Categories: Tuyển dụng|

Nhân Viên SEO

Vị trí tuyển dụng Nhân Viên SEO Chức vụ Nhân viên Số năm kinh nghiệm 00 – 02 năm Ngành nghề Công nghệ thực phẩm, Quản trị kinh doanh Yêu cầu bằng cấp Cao Đẳng trở lên Hình thức làm [...]

By |Categories: Tuyển dụng|

Nhân Viên Kỹ Thuật Công Bố Sản Phẩm

Vị trí tuyển dụng Nhân Viên Kỹ Thuật Công Bố Sản Phẩm Chức vụ Nhân viên Số năm kinh nghiệm 00 – 02 năm Ngành nghề Công nghệ thực phẩm, Quản trị kinh doanh Yêu cầu bằng cấp Cao Đẳng [...]

By |Categories: Tuyển dụng|

Nhân Viên Kế Toán

Vị trí tuyển dụng Nhân Viên Kế Toán Chức vụ Nhân viên Số năm kinh nghiệm 00 – 02 năm Ngành nghề Công nghệ thực phẩm, Quản trị kinh doanh Yêu cầu bằng cấp Cao Đẳng trở lên Hình thức [...]

By |Categories: Tuyển dụng|

Nhân Viên Kinh Doanh Tư Vấn An Toàn Thực Phẩm

Thông tin tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Nhân Viên Kinh Doanh Tư Vấn An Toàn Thực Phẩm Chức vụ Nhân viên Số năm kinh nghiệm 00 – 02 năm Ngành nghề Công nghệ thực phẩm, Quản trị kinh doanh [...]

By |Categories: Tuyển dụng|