Cách làm việc rất nhiệt tình! Không chỉ chuyển giao công nghệ mà còn lên các giải pháp về nguyên liệu , bao bì ,... Để khách hàng có nhiều lực chọn mà không hề phát sinh thêm bất kì chi phí nào. Tôi rất tin tưởng vào IFOOD Mr Anh , CEO HTGI
Rate this post