Một số hiểu biết về Yến Sào

Giới thiệu: Yến sào, hay tổ chim yến) là tên một loại thực phẩm - dược phẩm nổi tiếng được làm bằng tổ chim yến.  Đây là món cao lương mỹ vị của các quốc gia Đông Á: Nhật bản, Triều [...]