Tìm hiểu về công dụng của các loại vitamin

Vitamin là thành phần không nhiều nhưng lại hết sức quan trọng trong thực phẩm. Nó cần thiết cho sự phát triển, duy trì và thực hiện các hoạt động chức năng của cơ thể con người. Vitamin được tổng hợp [...]