Thành phần dinh dưỡng trong 100g mủ trôm gồm có: Kali (297,01mg), Caxi (101,06mg), Glucose (64,06mg), Magiê (43,01mg), Natri (5,27mg), Sắt (0,91mg), Kẽm (0,29mg) và nó chứa một hàm lượng cao chất sơ hoà tan trong nước. Hình. Rừng [...]