Kiến thức về các loại bánh cơ bản: High fat cake, foam cake và sponge cake

Nhìn chung, nói về bạt bánh thì người Việt Nam mình sẽ gọi chung là bánh bông lan. Tuy nhiên tuỳ thuộc vào kết cấu, thành phần nguyên liệu mà bánh bông lan được chia làm 2 loại chính: high [...]