Công nghệ RO- Bước đột phá trong công nghệ lọc thẩm thấu ngược

Công nghệ lọc nước dùng màng lọc RO được phát minh và nghiên cứu từ những năm 50 của thế kỷ trước và phát triển hoàn thiện vào thập niên 70 sau đó. Đầu tiên, nó được nghiên cứu và [...]