Ứng dụng công nghệ CAS: Phương pháp bảo quản nông sản sau thu hoạch

Bắt đầu có mặt tại Việt Nam từ năm 2013, công nghệ CAS (Cells Alive System - Hệ thống tế bào còn sống) là một trong những phương pháp bảo quản sau thu hoạch hiệu quả, hứa hẹn góp phần [...]