Bao bì sinh học (BIOPLASTIC)

Bao bì sinh học là sản phẩm từ nguyên liệu tự nhiên. Bao bì từ vật liệu sinh học phải đáp ứng được các tiêu chuẩn sau: Tính chống thấm. Đặc tính quang học. Tính co giãn. Có thể đóng [...]